trabajo
restaurante

Traballa con nos

Se es un bo profesional da restauración, se es un bo cociñeiro ou cociñeira, en restaurante Los Molinos sempre estamos interesados en coñecer a bos profesionais.

Se estás interesado en formar parte do noso equipo de profesionais, podes facernos chegar o teu curriculum vitae. Terémolo en consideración nos procesos de selección de persoal que realicemos.

Escríbenos a .

Condicións legais: De conformidade co establecido na Lei 15/1999 de 13 de Decembro e co R.D. 1720/2007 de 21 de decembro sobre Protección de Datos de Carácter persoal, informámoste de que todos os datos facilitados por ti serán incorporados a un ficheiro propiedade de Restaurante Los Molinos.
Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos teus datos persoais, nos termos e condicións previstos pola Lei, dirixíndose ao Restaurante Los Molinos e indicando no sobre a referencia "Datos Persoais".
Para máis información, consulta a Información Legal.